GDPR


Informace o zpracování osobních údajů

 

Vážení zákazníci,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli zasílat vámi objednané produkty. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 

  1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost MÝDLÁRNA ROZMARÝNKA s.r.o. se sídlem v ŘEČICI 30, 544 01, IČ: 06534473, zapsaná v obchodním rejstříku u KRAJSKÉHO soudu v HRADCI KRÁLOVÉ, vložka C, spisová značka 40435 Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: INFO@MYDLARNAROZMARYNKA.CZ
  2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, fakturační a doručovací adresa.

 

  1. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Vámi uděleného souhlasu v objednávkovém formuláři.

 

  1. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených objednávek zboží.

 

  1. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat elektronickou cestou, a to na adrese info@mydlarnarozmarynka.cz

 

  1. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: možnost doručení vámi objednaného zboží.

 

  1. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR. Jedná se především o poskytovatele účetní společnosti (JIZBOVÁ s.r.o.) a poskytovatele bezpečné internetové komunikace (HOSTING WEDOS)

 

  1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 5let (FAKTURY) od ukončení posledního smluvního vztahu.

 

  1. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

 

Mýdlárna Rozmarýnka s.r.o.

Dne: 23.5.2018